Voor kinderen met slaapproblemen (en hun ouders)

(0-18 jaar)

 

Heeft uw kind moeite met inslapen, doorslapen, wordt het veel te vroeg wakker of combinaties hiervan? Slecht slapen bij kinderen is veel voorkomend. Kinderen kunnen slaapritmeproblemen hebben, heel moeilijk naar bed gaan, ’s nachts steeds aan het ouderlijk bed staan, angstig zijn of nachtmerries hebben. Pubers willen nog weleens heel laat naar bed gaan of te lang uitslapen. Zeker 30% van alle slaapproblemen komt voor in de leeftijd tussen 0-18 jaar. Wanneer de slaapproblemen langere tijd aanhouden en overdag nadelige gevolgen hebben voor uw kind en/of uzelf is het zinvol hiervoor hulp te vragen aan uw huisarts. Hij kan u doorverwijzen naar de Slaapoefentherapeut of het Slaapcentrum.
Nadelige gevolgen van een slechte nachtrust bij kinderen kunnen zijn: vermoeidheidsklachten, gedragsproblemen, opvliegendheid, ongeremdheid, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, sombere gedachten, angst, lusteloosheid, depressie, verslavingsgevoeligheid (eten, gamen), verminderde weerstand en hoofdpijn. Neem deze signalen serieus want de onderliggende factor kan een slaapprobleem zijn.

Slaapoefentherapie voor een brede kijk op de kinderslaap

Kinderhersenen zijn continu in ontwikkeling. Mede hierdoor slapen kinderen méér en op andere tijden dan volwassenen. Niet ieder kind slaapt in hetzelfde
ritme als een leeftijdsgenoot, maar essentieel is dat er aan de slaapbehoefte in uren is voldaan. Een kind slaapt in zijn eigen leeftijdsafhankelijke ritme.
Zorg van jongs af aan voor een duidelijk slaapritueel en hanteer (vanaf ongeveer 1 jaar oud) regelmatige bedtijden passend bij de leeftijd. De puberleeftijd is weer een geheel andere (slaap)fase in het leven. De slaap verschuift gemakkelijk naar latere tijden en hier kunnen de schoolprestaties en de stemming onder lijden. Er wordt wel gesproken van een sociale jetlag.

Met kinderslaapproblemen naar Cesar & Mensendiecktherapie Joyce Ruys?

Wij behandelen het slaapprobleem als onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren van zowel de ouders als het kind. Veel
slaapproblemen bij kinderen zijn cognitief-gedragsmatig, een kleiner deel kent een lichamelijke oorzaak. Slaapgedrag kun je beïnvloeden met het goede
voorbeeld geven, bewustwording, educatie, opvoeding, bewegingsactivatie, gezonde leefstijl, oefenervaring en gewoonteverandering. We
helpen ook de ouders met hele bruikbare handvatten. De therapie is gebaseerd op recente wetenschap en is direct toepasbaar. Een gezonde nachtrust geeft rust, ontspanning, grip, balans en betere (school)prestaties.

De focus van de slaapoefentherapie voor kinderen

Wij richten ons met name op de “zachte” slaapproblemen. We kijken of er sprake is van “niet willen” slapen of van “niet kunnen” slapen.
Soms is het probleem het grenzen stellen en een andere keer is er sprake van overprikkeling en onrust. Is er aan de slaapvoorwaarden voldaan? Het kind moet slaperig genoeg zijn, rustig genoeg zijn en moet het slapen ook willen.

kind-wil-niet-naar-bed 2

De aanpak van de slaapoefentherapeut

De oefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering. We werken aan slaapgedrag, de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel de invloeden van de dag als de nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. Goed slapen kun je leren op verschillende manieren:
Zelfwerkzaamheid en praktische handvatten. Waardevolle adem- en ontspanningsoefeningen, loslaat-, gedachtenstop- en focusoefeningen om
mentaal en fysiek tot rust te komen.
Theoretisch. Door inzichtgevende en educatieve gesprekken, aandacht voor voeding en beweging. Nadruk op rust, ritme en regelmaat, opvoedstijlen,
interactiepatronen en onbedoelde gewoontevorming.
Technisch.  Met de stap voor stap methode, het bed is niet om te spelen of voor straf maar om te slapen, anti bedplasmethoden, angstreductie,  verminderen van tijd in bed bijvoorbeeld bij pubers, lichttherapie (melatoninebepaling) bij bioritmeproblemen.
Door assertiviteitstraining. Gezagvol liefhebbend ouderschap, consequent leren zijn, bewaking van het dag-nachtritme, creatieve hulpmiddelen leren
kennen waarmee gewenst gedrag beloond wordt, leren omgaan met terugval.
Door cognitieve gedragstherapie bij (oudere) kinderen. Waardoor ze positief of neutraal leren denken en handelen, beter leren plannen en gezond slaapgedrag leren. Door middel van een oplossings- en doelgerichte aanpak in plaats van een probleemgerichte aanpak.

Vergoeding

Bij kinderen onder de 18 wordt de behandeling door een oefentherapeut Cesar–Mensendieck vergoed uit de basisverzekering (zonder eigen bijdrage). Vanaf 18 jaar komt de vergoeding uit de aanvullende verzekering. Check uw polis voor de geldende voorwaarden en tarieven. U kunt rechtstreeks naar een oefentherapeut doch een verwijsbrief van de huisarts stellen wij bij kinderen zeker op prijs.
Maak direct een afspraak.
logo slaapoefentherapie
Bron: Slaapoefentherapie.nl