Vergoeding Oefentherapie Cesar & Mensendieck

Als u aanvullend verzekerd bent wordt Oefentherapie Cesar & Mensendieck geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit hangt af van welk aanvullend pakket u heeft. Deze vergoeding valt niet binnen de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen bijdrage. Cesar & Mensendiecktherapie tot 18 jaar wordt maximaal 18 x per jaar uit de basisverzekering vergoed (ook zonder eigen bijdrage).

Chronische Cesar & Mensendiecktherapie wordt vanaf de 20e behandeling volledig uit de basisverzekering vergoed, mits de aandoening / ziekte voorkomt op de chronische lijst (bekend bij uw Oefentherapeut). De eerste 19 behandelingen kunnen eventueel uit de aanvullende verzekering worden vergoed. De diagnose moet door een arts / specialist gesteld zijn.

Onze praktijk heeft met alle bekende zorgverzekeraars een contract afgesloten. Meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie

U kunt bij ons terecht met, maar ook zonder verwijzing van uw huisarts / specialist.