Vergoeding Oefentherapie Cesar & Mensendieck

Als u aanvullend verzekerd bent wordt Oefentherapie Cesar & Mensendieck geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit hangt af van welk aanvullend pakket u heeft. Deze vergoeding valt niet binnen de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen bijdrage. Cesar & Mensendiecktherapie tot 18 jaar wordt maximaal 18 x per jaar uit de basisverzekering vergoed (ook zonder eigen bijdrage).

Chronische Cesar & Mensendiecktherapie wordt vanaf de 20e behandeling volledig uit de basisverzekering vergoed, mits de aandoening / ziekte voorkomt op de chronische lijst (bekend bij uw Oefentherapeut). De eerste 19 behandelingen kunnen eventueel uit de aanvullende verzekering worden vergoed. De diagnose moet door een arts / specialist gesteld zijn.

Onze praktijk heeft met alle bekende zorgverzekeraars een contract afgesloten. Meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 
 
Directe Toegankelijkheid Oefentherapie

U kunt bij ons terecht met, maar ook zonder verwijzing van uw huisarts / specialist.

 

 

 

 

 

Tarievenlijst 2024

(Deze gelden wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op een aanvullende zorgverzekering)

 

Behandeling oefentherapie: € 45,00

Behandeling psychosomatische oefentherapie: € 52,50

Intake en onderzoek na verwijzing of na screening (DTO): € 56,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (60 min) inclusief verslag: € 90,00

Niet nagekomen afspraak (75 %): € 33,75

Toeslag voor behandeling aan huis: € 20,00

Rapportage aan derden, uitgebreide rapporten: € 90,00