Maak spanning beheersbaar bij hyperventilatie

 

Bij ziekteverzuim om psychische redenen is een eerste stap naar arbeidsreïntegratie het opzoeken van een rustperiode. Maar ‘niets doen’ is makkelijker gezegd dan gedaan en thuis zitten leidt niet automatisch tot rust. Adem- en Ontspanningstherapie kan dan uitkomst bieden. Dat geldt ook voor mensen met andere, uiteenlopende klachten zoals hoofdpijn, RSI, hyperventilatie of een fobie.

Als mensen last nebben van spanningsklachten, adviseert de huisarts dikwijls om aan meditatie of yoga te gaan doen, maar dat is voor veel mensen te hoog gegrepen, zegt Jan van Dixhoorn, de grondlegger van Adem- en Ontspanningstherapie (AOT): “Yoga is bedoeld voor gezonde mensen. Juist voor mensen die moeite hebben met ontspannen valt het niet mee om de groepsinstructies te volgen. Je kunt AOT beschouwen als de kleuterklas voor het ontspannen. Daarna kun je altijd nog aan yoga, meditatie of Tai Chi gaan doen.”

Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Van Dixhoorn combineerde deze twee therapieën. Zijn Adem- en Ontspanningstherapie geeft handvatten voor ieder mens om in zichzelf de eigen spanning te regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee is te ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en verminderd kan worden.

 

Buik of borst

Van Dixhoorn benadrukt dat er niet één goede manier van ademhalen is. “Vaak wordt gezegd dat je moet ademhalen vanuit de buik. Maar dat klopt niet. De borst en ribbenkast doen altijd mee met het ademen en dat hoort ook zo. Op het ene moment ligt de nadruk op de buikademhaling, op een ander moment is juist een hoge ademhaling via de borst nodig. Het hangt heel erg van de situatie af. Iemand die rustig in een stoel zit te lezen, ademt heel anders dan iemand die zingt of een gesprek voert. Daarom gaat het bij AOT vooral om bewustwording van de variatie in de ademhaling en wat hierdoor gebeurt in je lichaam.”

Het doel van AOT is niet ontspanning op zich, zegt Van Dixhoorn. “Mensen hebben vaak een heel verkeerd beeld van ontspanning: ze denken daarbij aan dat strand met palmbomen en het geluid van de zee op de achtergrond. Maar in het dagelijks leven lig je nu eenmaal niet continu aan het strand. Je zit, je staat, je loopt. Daarom is beweging een heel belangrijk onderdeel van AOT. We werken met heel veel bewegingsoefeningen en beïnvloeden daarmee ook de aandacht en ademhaling.” De deelnemer krijgt instructies mee om die bewegingen zelf thuis te oefenen en is dus niet alleen deelnemer maar ook leerling.

AOT is heel anders dan de behandeling door een arts of psycholoog omdat het niet essentieel is om van tevoren de aard van de klachten en de oorzaken te bepalen. Er wordt snel begonnen.

Cesar & Mensendieck therapie Joyce Ruys geeft adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van Dixhoorn

Maak direct een afspraak of doe eerst de hyperventilatietest